Kable grzewcze, przewody grzejne- ochrona rur przed zamarzaniem