KAWKAplus 2020 - wrocławskie dotacje do likwidacji pieców węglowych

Wydział  Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił, że 10.01.2020 r. ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu KAWKAplus 2020.

Korzystając z dotacji można wymienić ogrzewanie oparte o paliwa stałe na ogrzewanie niskoemisyjne - np. elektryczny system ogrzewania podczerwienią.

Tegoroczna edycja programu jest rewolucyjna. Mieszkańcy Wrocławia mogą się ubiegać o dotację wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 15 000 zł. 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu udało nam się zredukować formalności prawie do zera. Cały proces pozyskania i rozliczenia dotacji przeprowadzą nasi Doradcy, a państwo musicie jedynie raz pojawić się z krótką i sympatyczną wizytą w Wydziale Środowiska przy ul. Hubskiej 8-16.

Z dotacji mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Wrocławia posiadający tytuł prawny do lokalu, czyli są jego właścicielami lub najemcami, czyli zajmują także lokale komunalne. 

Nabór wniosków trawa do 30.09.2020 r., więc kto pierwszy ten lepszy. Skontaktuj się z nami już dziś!

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ - PRODUKTY