Ogrzewanie podczerwienią. Jakie różnice dają korzyści?

Czym się różni ogrzewanie na podczerwień od tradycyjnych metod ? Wnioski
z analizy pomiarów termowizyjnych.

Termowizja - siłą rzeczy jest nieodłącznym elementem naszej pracy. Trudno nam sobie wyobrazić projektowanie i produkcję paneli grzewczych bez tej technologii. Dodatkowo, wsparcie Klienta podczas analizy obecnego ogrzewania, czy budynku w którym planujemy uruchomić ogrzewanie na podczerwień - jest istotne dla uzyskania korzystnej konfiguracji. Najważniejsze spostrzeżenia podczas pracy przy termowizji, poszukiwaniu wycieków oraz oczywiście testów produkowanych przez nas grzejników na podczerwień, czy innych tego typu rozwiązań dostępnych na rynku pozwalają na jednoznaczne wnioski, które przedstawimy poniżej.

Przykładowe zdjęcia z wykonanego przez www.ogrzej.com.pl  badania termowizyjnego domu, ogrzewanego gazowym kotłem i instalacją podłogową C.O. oraz opis pomiaru, nie jest tutaj wyjątkiem, gdyż tego typu wyniki są bardzo podobne w przypadku większości obiektów, gdzie zastosowano systemy bazujące na konwekcji powietrza.

Dzięki zastosowaniu podczerwieni w ogrzewaniu budynków eliminujemy, lub ograniczamy niekorzystny wpływ typowych dla budownictwa zjawisk. Takich jak:
- powstawanie i istnienie mostków termicznych w strukturze ścian, skosów, obsadzenia stolarki,
- zawilgocenie ścian, narożników pomieszczeń, skosów sufitowych,
- możliwość powstania wycieków w instalacjach C.O.
- konieczność serwisowania pieców, elementów hydrauliki czy automatyki,
- powstawanie różnic temperatury i ruchu kurzu między dolnymi a górnymi partiami pomieszczeń,
- ubytki ciepła z pomieszczeń, poprzez struktury zewnętrzne z nieprawidłowo wykonaną izolacją, jej ubytkami, lub utratą zdolności izolacyjnych pod wpływem czynników zewnętrznych oraz z biegiem czasu.

Dlaczego tak się dzieje i co powoduje, że te aspekty są ograniczane poprzez ogrzewanie podczerwienią?

Głównym czynnikiem jest istota działania ciepła w postaci fali. Jest to ciepło, które powierzchniowo działa na eksponowaną powierzchnię. W praktyce struktura ścian, sufitów i podłóg zostaje zatem ogrzana w sposób bardziej ingerujący w jej strukturę. Eliminuje to lub znacznie ogranicza powyżej wymienione niedogodności.

Efektem tego jest również o wiele dłuższy czas utraty temperatury wewnątrz budynku.

Kolejny aspekt to sprawy ograniczenia do minimum stopnia skomplikowania instalacji systemu ogrzewania podczerwienią.
W praktyce, jest to system, który może uruchomić osoba, z bardzo podstawowym poziomem umiejętności technicznych.
Efekty tego w korzystny sposób rzutują na finanse Klientów i eliminują ryzyko często kosztownych napraw, takich jak wycieki w instalacjach podtynkowych, podłogowych czy samych kotłów.

Treść raportu z pomiaru termowizyjnego wklejamy poniżej:

Poniżej także opis pomiaru.

Widoczne rozległe mostki termiczne w narożnikach pomieszczeń w obu kondygnacjach oraz w przestrzeni stropu pod dachem, oraz obsadzeniach skośnych sufitów poddasza.
Dodatkowy pomiar higrometrem wskazuje na zawilgocenie mostków w dużej skali zawilgocenia, rozciągającej się do wewnątrz pomieszczenia po suficie, oraz ścianach.
Dodatkowo widoczne są mostki termiczne w obrysie zewnętrznym budynku występujące na elewacji i wydostające się z ocieplenia pionowego oraz poziomego (ściany frontowe, blacha maskująca sklepienie i obrys budynku).
Mostki te widoczne są w obrębie badanego mieszkania a także w całym obrysie budynkowym, oraz w miejscu dylatacji między segmentowej, która nie została zabezpieczona termicznie.
Prawdopodobne przyczyny powstawania zawilgocenia oraz mostków:
- ubytki izolacji pionowej i poziomej lub wadliwe ich połączenie,
- nieprawidłowa struktura układu ocieplenia dachowego i poddasza
- w przypadku stropu, ubytki, niewystarczająca ilość lub nieprawidłowe rozłożenie wełny mineralnej w profilach sufitowych,
- w przypadku nadproży stolarki okiennej, braki w izolacji obejmujące miejsca obsadzenia rolet okiennych,
- w przypadku drzwi frontowych, wadliwe obsadzenie ościeżnicy, oraz wybrakowana izolacja w samej strukturze drzwi na poziomie produkcyjnym.

Badanie termowizyjne i pomiar skuteczności działania ogrzewania podłogowego.

W wyniku pomiarów termowizyjnych, dokonano detekcji miejsc w których istnieje niemalże 100% pewności powstania przecieków w instalacji ogrzewania podłogowego.
Widoczne na zdjęciach termowizyjnych punkty i strefy wyższej temperatury o kształtach zmiennych, wraz z krzywą czasu pracy ogrzewania.
Pomieszczenia w którym widoczne są te defekty to salon, dolna krawędź płytki podłogowej graniczącej z przedpokojem, oraz okolice lewego narożnika na piętrze w pomieszczeniu małego pokoju.
Podejrzenia te potwierdza pomiar higrometrem pojemnościowym, wskazujący proporcję tendencji rosnącej zawilgocenia powierzchniowego obszarów wycieku.
W konsekwencji system działa nieprawidłowo i wymaga pilnej interwencji serwisowej.
W wyniku tych defektów nie jest możliwe osiągnięcie prawidłowych parametrów pracy systemu, występują znaczne różnice temperatur podłogi, uniemożliwiające wykonanie rozruchu termiczny budynku.

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ - PRODUKTY