Program Kawka. Jak uzyskać dotację.

Jak uzyskać dotację 15 tysięcy złotych na nowoczesne ogrzewanie pozbywając się starego pieca? Krótkie kompendium wiedzy poniżej.
 
Telefony informacyjne - przyjmowanie wniosków:
570 990 147
570 990 148
Email: info@ogrzej.com.pl
Email: poczta@ogrzej.com.pl
 
Często pytacie nas Państwo jakie dokumenty przygotować żeby uzyskać dotację w ramach programu KAWKAplus 2020. Poniżej pakiet najważniejszych informacji, dzięki którym proces uzyskania i rozliczenia dotacji będzie szybki i sprawny.
Dotację na likwidację pieca węglowego i wymianę ogrzewania na ekologiczny system ogrzewania podczerwienią może dostać każdy mieszkaniec Wrocławia, który jest właścicielem lub najemcą nieruchomości. Często pojawią się wątpliwości w przypadku najmu. Jeśli mieszkacie państwo w mieszkaniu komunalnym, socjalnym lub podpisaliście z Zarządem Zasobu Komunalnego umowę na remont mieszkania, to jesteście najemcami.
Jeśli nie chcecie Państwo angażować własnych środków finansowych i cały proces pozyskania dotacji, likwidacji pieca węglowego, montażu nowego systemu ogrzewania i rozliczenia dotacji powierzyć naszej firmie, to musicie udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Miasta. Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z jedną wizytą w Wydziale Środowiska i Rolnictwa przy ul. Hubskiej 8-16. Pełnomocnictwa muszą udzielić wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, więc wszyscy właściciele wypisani w akcie własności lub wszyscy najemcy. W praktyce wszystkie te osoby muszą jeden raz odwiedzić Wydział Środowiska i Rolnictwa. Nasi doradcy pomogą Państwu wypełnić pełnomocnictwo i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o udzielenie dotacji i do rozliczenia:
1. Dokumenty niezbędne dla właścicieli nieruchomości:
a) Kopia aktu własności.
b) Umowa z dostawcą energii lub faktura za ostatni okres rozliczeniowy (niezbędna do określenia obecnej mocy przyłączeniowej).
c) Wniosek o udzielenie dotacji (wypełnią go nasi doradcy po złożeniu przez Państwa pełnomocnictwa).
d) Kopia umowy kompleksowej z dostawcą energii (jeśli była zwiększana moc przyłączeniowa).
2. Dokumenty niezbędne dla najemców:
a) Kopia umowy najmu
b) Zgoda właściciela nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania na elektryczne (w przypadku mieszkań wynajmowanych od Zarządu Zasobu Komunalnego zgodę na zmianę systemu ogrzewania wydaje Biuro Obsługi Klienta właściwe dla lokalizacji mieszkania)
c) Umowa z dostawcą energii lub faktura za ostatni okres rozliczeniowy (niezbędna do określenia obecnej mocy przyłączeniowej).
e) Wniosek o udzielenie dotacji (wypełnią go nasi doradcy po złożeniu przez Państwa pełnomocnictwa).
f) Kopia umowy kompleksowej z dostawcą energii (jeśli była zwiększana moc przyłączeniowa).
W obu przypadkach (własność, najem) resztę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji przygotują nasi doradcy. Oni także złożą wniosek o rozliczenie i dopilnują wszystkich procedur. Po Państwa stronie jest jedynie udzielenie nam pełnomocnictwa oraz dopasowanie się do terminu pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa w celu przeprowadzenia wizji lokalnej (konieczna przed udzieleniem dotacji i możliwa po zakończeniu prac)

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ - PRODUKTY