Program Kawka - Wrocław - jak zdobyć dotację ?

Wpis ten szczegółowo opisuje, jak zdobyć bezzwrotną dotację na wymianę ogrzewania węglowego na nowoczesne ogrzewanie za pomocą paneli na podczerwień (lub inne). Gdyby pojawiły się pytania, zapraszamy do kontaku pod numerem telefonu: 533 623 899, 570 990 148 lub 570 990 147. Natomiast email to: poczta@ogrzej.com.pl


Co to jest program Kawka i w jakim celu został uruchomiony?

„KAWKA – Likwidacja niskiej emisji” to nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłów. Domowe piece i lokalne kotłownie opalane węglem są – oprócz środków transportu – głównymi źródłami emisji pyłów.

W 2014 roku Gmina Wrocław przystąpiła do programu KAWKA, aby otrzymać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dotację dla mieszkańców na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Kto może skorzystać z dotacji?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub wynajmujący mieszkania komunalne (potrzebne są akt notarialny, umowa najmu mieszkania komunalnego, w przypadku takiego mieszkania, konieczna będzie także zgoda z administracj na likwidację pieców).

Kiedy i gdzie można składać wnioski o dotację?
Program Kawka działa do października 2018 roku. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy, w Dziale Ochrony Środowiska, lub bezpłatnie zlecić pełną obsługę dotacji naszym specjalistom.

Jaką kwotę dotacji można otrzymać?

70% kosztów związanych uruchomieniem nowego systemu grzewczego, jednak nie więcej niż 12 000 zł.
W praktyce środki te wystarczają do pokrycia całości kosztów inwestycji.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli zostaniemy Państwa pełnomocnikami w obsłudze dotacji, Państwo pokrywacie jedynie 30% inwestycji, bez angażowania dodatkowych środków, na opłacenie całej faktury. Gmina po 30 dniach, zwróci nam resztę należności, jako wykonawcom systemu.

Jak krok po kroku uzyskać dotację? Poniższe czynności można bezpłatnie zlecić nam, lub wykonać je samodzielnie.

  • złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z kompletem odpowiednich załączników ;
  • przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracowników UMW weryfikującej dane zawarte we wniosku – sprawdzającej m.in. istnienie czynnego ogrzewania węglowego w lokalu;
  • podpisanie umowy o udzielenie dotacji – po pozytywnym rozpatrzeniu;
  • wykonanie prac budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania;
  • przedłożenie wniosku o rozliczenie dotacji po zakończeniu prac, wraz z odpowiednimi załącznikami
  • przekazanie dotacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rozliczeniowego;

Czy można otrzymać dotację, jeśli lokal nie jest aktualnie ogrzewany piecem węglowym?
Nie. Gmina Wrocław dotuje wyłącznie wymianę pieców węglowych, które nie są jeszcze usunięte i są czynne.

Wzory dokumentów na https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-2018 stąd również pochodzą niektóre wpisy w tym artykule.



OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ - PRODUKTY