Zasady pomiaru temperatury ciała z użyciem kamery termowizyjnej

Wykonywanie pomiarów temperatury ciała za pomocą kamery termowizyjnej to szybki, a zarazem łatwy sposób na wykrycie infekcji czy możliwego zagrożenia. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tematem, stąd też coraz więcej firm wykorzystuje funkcjonalność kamery w swoich obiektach. Jak działa kamera termowizyjna do pomiaru temperatury? Czy otrzymany wynik będzie miarodajny? Odpowiadamy! 

Potrzebujesz pomocy z termowizją? Skontaktuj się z nami - https://ogrzej.com.pl/termowizja-pomiary-i-opracowania-termowizyjne-kamera-wroclaw-i-dojazdy.html

Po co mierzyć temperaturę ciała?

Podwyższona temperatura ciała jest jednym z kluczowych czynników, będących wskaźnikiem infekcji. Kamera termowizyjna jest bowiem urządzeniem, które w zaledwie kilka sekund wykryje podwyższoną temperaturę ciała w dużym skupisku ludzi. Ze względu na obecną sytuację, rozwiązanie to jest z dużym powodzeniem wykorzystywane w galeriach, firmach, a także na lotniskach.

Jak działa kamera?

O zakresie działania kamery termowizyjnej wielokrotnie wspominaliśmy. Szerokie zastosowanie jej w usługach przemysłowych sprawiło, iż postanowiono pójść o krok dalej. Kamery termowizyjne działają na zasadzie promieniowania podczerwonego emitowanego przez badany obiekt. Kamera najpierw lokalizuje twarz, dokonując przy tym pomiaru temperatury. Co istotne, wartość temperatury zazwyczaj jest odczytywana z kącika oka lub czoła. Właśnie w tym miejscu istnieje najmniejsze ryzyko wystąpienia błędu pomiarowego. Dopuszczalna wartość temperatury wynosi 37,3 °C. Jeżeli zostanie wykryta jednostka z podwyższoną temperaturą, zostanie uruchomiony alarm.

Co wpływa na dokładność pomiarów?

Decydując się na wykorzystanie kamery termowizyjnej do mierzenia temperatury, warto zaznaczyć, iż umiejscowienie kamery ma znaczenie. Pomiary temperatury nie będą rzetelne w pomieszczeniach o niestabilnym poziomie temperatury. Obszar pomiaru nie powinien także obejmować szyb i luster. Stanowią one dodatkową powierzchnię, będącą jednocześnie przeszkodą dla prawidłowego działania urządzenia.

Błędy pomiarowe - jak ustawić kamerę?

Aby nie narazić się na niepożądane błędy pomiarowe, kamera termowizyjna musi zostać ustawiona w odpowiednim miejscu. Nie może znajdować się ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od punktu pomiaru. Co ważne, unikajmy umiejscowienia jej w pobliżu drzwi czy nadmuchu powietrza. Czynniki te w dużym stopniu oddziałują na pracę i wydajność urządzenia.

Niezbędne parametry

Ustawienie kamery to jedno! Co zatem z kwestią poszczególnych parametrów? Aby uzyskać wiarygodny wynik, pomiar powinien zostać powtórzony kilkukrotnie z zachowaniem tych samych wartości. Co więcej, kamera powinna posiadać wbudowaną funkcję automatycznego lub manualnego ustawienia ostrości oraz rozdzielczość min. 320×240 pikseli. Jeżeli dotąd nie korzystałeś z kamery, a tajniki termowizji są ci obce, zwróć również uwagę na współczynnik emisyjności. Jest to nic innego, jak zdolność obiektów do oddawania promieniowania do otoczenia. W przypadku pomiarów temperatury ciała wartość ta powinna wynieść 0,98.

Skuteczna walka z wirusami

System precyzyjnego wykonywania pomiarów jest naprawdę skuteczny, a przede wszystkim bezdotykowy. Należy mieć jednak świadomość, iż temperatura człowieka na czole może delikatnie różnić się od faktycznej. Przy odpowiedniej kalibracji sprzętu uzyskujemy jednak wysoki poziom dokładności. Kamery termowizyjne są zatem sprawdzonym rozwiązaniem przy wykrywaniu wirusów. Szybkość działania, dokładność i funkcja identyfikacji jednostki pozwolą nam na wiele!

Kamera termowizyjna – wiele możliwości

Choć zjawisko wykonywania pomiarów temperatury nie jest znane nam od dziś, specjalne kamery termowizyjne zazwyczaj spełniają odmienną funkcję. Jak zapewne wiecie, urządzenia tego rodzaju służą do wykrywania obecności ludzi. Dzięki swej funkcjonalności umożliwiają wykrycie jednostki tam, gdzie nie powinno jej być. Dlaczego o tym mówimy? Otóż nie wszystkie kamery pozwalają nam na pomiar temperatury. Zanim zatem zdecydujesz się na zakup konkretnego sprzętu, zapoznaj się dokładnie z jego specyfikacją i przeznaczeniem.

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ - PRODUKTY